درآمد حوزه های فعالیت

بازار کار دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک

بازار کار دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک از جمله رشته های مقطع دکتری است ک...

ادامه مطلب

بازار کار دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

بازار کار دکتری مدیریت فناوری اطلاعات در دنیای کنونی، فناوری اطلاعات به یک رکن اصلی و کاربردی هم در عرصه اجتماعی و هم کاری تبدیل شده است. رشته مدیری...

ادامه مطلب

بازار کار دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

بازار کار دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز از جمله رشته های جدید و در عین حال کاربردی هم در...

ادامه مطلب

بازار کار دکتری مدیریت دولتی

بازار کار دکتری مدیریت دولتی رشته مدیریت دولتی به عنوان زیر مجموعه مدیریت در مقطع دکتری به دو گرایش و این دو گرایش خود به 5 گرایش تقسیم می شوند. رش...

ادامه مطلب

بازار کار دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

بازار کار دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی مدیریت بازرگانی و راهبردی از جمله رشته های زیرگروه رشته علوم انسانی است که در مقطع دکتری به چند گرایش تخصص...

ادامه مطلب

بازار کار دکتری حسابداری

بازار کار دکتری حسابداری

بازار کار دکتری حسابداری حسابداری از جمله رشته های پرطرفدار و پر متقاضی است که دلیل آن هم نیاز جامعه به آن است. یک حسابدار به تدوین صورت های مالی و...

ادامه مطلب