نحوه انتخاب رشته دکتری

نحوه انتخاب رشته دکتری من که دیده ام، حدس می زنم که شما هم دیده باشید. می پرسید چه کسی را! همان داوطلب بخت برگشته ای را که با وجود رتبه ی نسبتاً خوبی که در کنکور کسب کرده، قبول نشده است. در این مرحله است که هر چه فکر می کنیم،...

ادامه مطلب