علل انزوا نوجوانان

 انزوا نوجوانان سیاوش یک پسر نوجوان 16 ساله است. او فردی منزوی است. به نظر انسانی عادی‌ای می‌آید...

ادامه مطلب