آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش درباره اختلال سرد مزاجی ، چه زمانی می توان گفت که فرد به این بیماری دچار ایست ، آیا سرد مزاجی روی روابط زناشویی تاثیر می گذارد ، این بیماری چه نشانه هایی دارد ، چرا افراد مبتلا به این بیماری نمی توانند رابطه عاطفی و جنسی خوبی با جنس مخالف برقرار کنند