آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش درباره مشکلات جنسی ، این مشکلات دارای چه مواردی هستند ، مشاوره و آموزش آیدانیتو درباره مشکلات جنسی ، راه ها و روش درمان این مشکلات چیست ، آیا کسی که صرفا دارای این مشکلات است بیماری جسمی دارد

چرا رابطه جنسی بعضی را مضطرب می کند؟

  استرس جنسی به طور طبیعی رابطه جنسی باید لذت بخش باشد اما اگر فردی مدام نگران عملکردش در رابطه جنسی باشد یا از نزدیکی جنسی بترسد، نمی تواند از آن ل...

ادامه مطلب