یادگارخواهی چیست؟

یادگارخواهی یادگارخواهی یک انحراف جنسی و به معنای جذب شدید جنسی به اشیاء یا بخش‌هایی از بدن است که...

ادامه مطلب