دسته: دوران عقد

عقد

دوران عقد وقتی دو نفر در دوران عقد هستند، یعنی با هم پیمان بسته‌اند. آن‌ها قصد دارند که با هم...

ادامه مطلب
Loading