آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش کودک ، هر آنچه که میخواهید در مورد نابینایی و کم بینایی کودکان بدانید به اینجا مراجعه کنید ، بهترین مشاوره را در خصوص نابینایی و کم بینایی کودکان را اینجا در اختیارتان گذاشته ایم ، مشاوره و حل مشکلات نابینایی و کم بینایی کودکان ، بررسی مشکلات نابینایی و کم بینایی کودکان ،