کودکان بیش فعال

با کودکان بیش فعال بیشتر آشنا شویم پنج تا هفت درصد از کودکان از کم‌توجهی-بیش‌فعالی رنج می‌برند....

ادامه مطلب