آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش شرایط و زمان ثبت نام کارشناسی بدون کنکور مجازی در مقطع کارشناسی ، شرایط ثبت نام در مقطع کارشناسی مجازی و بدون کنکور چیست ، چه زمانی نتایج ثبت نام در دانشگاه و رشته های مقطع کارشناسی بدوون کنکور و مجازی اعلام خواهد شد

شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی مکانیک 98

شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی مکانیک 98 رشته مهندسی مکانیک در ردیف جالب ترین و پرمخاطب ترین رشته های گروه علوم ریاضی و فنی قرار دارد. محوبیت این...

ادامه مطلب

ثبت نام کارشناسی بدون کنکور معماری 98

ثبت نام کارشناسی بدون کنکور معماری 98 در میان رشته های دانشگاهی مختلف گروه علوم ریاضی، رشته مهندسی معماری از جذابیت بیشتری برخوردار بوده و طرفداران ...

ادامه مطلب

شرایط تحصیل در دانشگاه مجازی

شرایط تحصیل در دانشگاه مجازی

دانشگاه های مجازی آموزش در دانشگاه های مجازی با استفاده از سیستم های الکترونیکی مانند کامپیوتر، اینترنت، نشریه های الکترونیکی، خبرنامه های مجازی، د...

ادامه مطلب