آیدانتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش کارشناسی بدون کنکور ، هرآنچه میخواهید دباره ی دانشگاه های علمی کاربردی بدون کنکور و بدون آزمون در مقطع کارشناسی بدانید به اینجا بیاید ، دانشگاه های علمی کاربردی بدون کنکور کارشناسی دانشجو می پذیرد ، بهترین مشاوره و آموزش در خصوص کارشناسی بدون آزمون علمی کاربردی شما را راهنمایی میکند

ثبت نام بهمن علمی کاربردی

ثبت نام بهمن علمی کاربردی دانشگاه علمی کاربردی یک دانشگاه غیردولتی است که در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجو می پذیرد. این دانشگاه در س...

ادامه مطلب

تکمیل ظرفیت علمی کاربردی انسانی

تکمیل ظرفیت علمی کاربردی انسانی هدف از دانشگاه علمی کاربردی افزایش سطح دانش و مهارت افراد شاغل است، بنابراین یکی از گزینه های افراد شاغل دانشگاه علم...

ادامه مطلب

تکمیل ظرفیت علمی کاربردی ریاضی

تکمیل ظرفیت علمی کاربردی ریاضی دانشگاه علمی کاربردی از دانشگاه های نیمه دولتی و وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری است که با توجه به این که شاغلا...

ادامه مطلب

تکمیل ظرفیت علمی کاربردی هنر

تکمیل ظرفیت علمی کاربردی هنر دانشگاه جامع علمی کاربردی از دانشگاه های پرطرفداری است که افراد شامل معمولاً به عنوان گزینه اول انتخاب های خود قرار می ...

ادامه مطلب

نتایج کارشناسی علمی کاربردی

نتایج کارشناسی علمی کاربردی دانشگاه علمی کاربردی تنها دانشگاهی در ایران است که بر پایه مهارت آموزش، به دانشجویان آموزش می دهد. این دانشگاه در دو مقط...

ادامه مطلب

تکمیل ظرفیت علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی یک دانشگاه نیمه دولتی ایران است و مدرک آن مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری است. دانشگاه جا...

ادامه مطلب

ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی حسابداری 98

ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی حسابداری 97  رشته حسابداری یکی از رشته های بسیار پر طرفدار است که علاوه بر بازار کاری خوبی که دارد ، ظرفیت پذیرش آن ...

ادامه مطلب

ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی برق 98

ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی برق 98 در این مقاله به موضوع ظرفیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی برق 98 پرداخته ایم. همان طور که در پست پذیرش بدون کنکور...

ادامه مطلب

لیست دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی روانشناسی 98

لیست دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی روانشناسی 98 در این مقاله به موضوع لیست دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی روانشناسی 98 خواهیم پرداخت. دانشگاه های...

ادامه مطلب