آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش بدون کنکور کاردانی به کارشناسی ، شرایط ثبت نام بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه غیرانتفاعی ، زمان ثبت نام بدون آزمون کاردانی به کارشناسی دانشگاه های غیرانتفاعی 96-97 ، زمان ثبت نام بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه های غیر انتفاعی 97

ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون کنکور غیرانتفاعی

ثبت نام غیرانتفاعی دانشگاه مشهور و جامع غیرانتفاعی در هر یک از سال های تحصیلی و جهت جذب و پذیرش دانشجویانی در دو دوره کارشناسی و کاردانی اقدامات ضرو...

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور غیر انتفاعی 98

ثبت نام بدون کنکور غیر انتفاعی 98 دانشگاه غیر انتفاعی در ردیف دانشگاه های دولتی قرار داشته و هدف از تأسیس آن ایجاد واحدهای دانشگاهی بود. لازم به ذکر...

ادامه مطلب