#

تکمیل ظرفیت پردیس کنکور ریاضی

تکمیل ظرفیت پردیس کنکور ریاضی بعد از اتمام انتخاب رشته و اعلام نتایج نهایی کنکور، زمان ثبت نام حضوری فرا می رسد. برخی از داوطلبین پذیرفته شده در گرو...

ادامه مطلب