آیدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش تکمیل ظرفیت کنکور ، هر آنچه میخواهید در مورد زمان تکمیل ظرفیت کنکور بدانید و مشاوره بگیرید به ایدانیتو مراجعه کنید ،

نتایج تکمیل ظرفیت فرهنگیان

نتایج تکمیل ظرفیت فرهنگیان دانشگاه فرهنگیان واحد آموزشی شناخته شده و معتبری جهت تعلیم و تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش و معلمان است. دانشگاهی که ت...

ادامه مطلب

زمان و شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان

تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان از جمله دانشگاه هایی است که اقدام به پذیرش دانشجو به عنوان معلم می کند. پذیرش ...

ادامه مطلب