#

بازار کار دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات

بازار کار دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات رشته مدیریت رسانه و اطلاعات از جمله علم های نوظهور در دنیاست که در کشور ما نیز کمتر از ده سال سابقه دارد. این...

ادامه مطلب