#

دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد آزاد

   دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد آزاد قبولی در مقطع ارشد برای شرکت کنندگان آزمون ارشد بسیار مهم است. دانشگاه آزاد هر ساله بعد از اعلام نتایج...

ادامه مطلب

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی آزاد

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی آزاد محبوبیت دانشگاه آزاد اسلامی در میان مردم جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست. یک مؤسسه آموزش عالی که با داش...

ادامه مطلب