کارنامه و رتبه قبولی ارشد مهندسی مواد 99

در این مقاله با عنوان کارنامه و رتبه قبولی ارشد مهندسی مواد 99 همراه داوطلبان علامند به رشته مهندسی مواد و متالورژی هستیم. با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخاب رشته ارشد، در این مقاله به یکی از عوامل تأثیرگذار در انتخاب رشته خواهیم پرداخت. تحلیل کارنامه و رتبه قبولی ارشد مهندسی 99 و اطلاع از رتبه ها و درصدهای قابل قبول جهت انتخاب رشته ارشد مواد از موارد قابل بررسی در مرحله انتخاب رشته می باشد. در این مقاله با گرایش ها و کد ضریب رشته مهندسی مواد و عناوین و ضرایب دروس امتحانی آزمون ارشد مهندسی مواد 99 آشنا خواهید شد. به داوطلبان عزیزی که در آزمون ارشد مواد و متالورژی شرکت داشته اند، پیشنهاد می کنیم برای موفقیت کامل در مراحل مختلف ورود به دانشگاه تا انتهای مقاله پیش رو را مطالعه نمایند. مجموعه مهندسی مواد و متالورژی در 12 رشته ارائه شده است کد رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی 1272 می باشد. رشته مهندسی مواد خود شامل 8 گرایش می باشد:
 • شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
 • شکل دادن فلزات
 • جوشکاری
 • استخراج فلزات
 • خوردگی و حفاظت از مواد
 • سرامیک
 • ریخته گری
 • مواد مرکب

این نکته قابل ذکر است دانشجویانی که در مقطع کارشناسی نمرات بالا و معدل بالا دارند میتوانند از طریق ارشد بدون کنکور اقدام نمایند.

ما برای اطلاع از کد ضریب گرایش های ارشد مهندسی مواد، جدول زیر را مشاهده کنید:

نام گرایش کد ضریب
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 1
شکل دادن فلزات
جوشکاری 2
استخراج فلزات 3
خوردگی و حفاظت از مواد
سرامیک 4
ریخته گری 1
مواد مرکب 4

عناوین و دروس آزمون ارشد مهندسی مواد

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 2- ریاضی (ریاضی عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی) 3- خواض فیزیکی مواد 4- خواص مکانیکی 5- شیمی فیزیک و ترمودینامیک
کد ضریب ضرایب دروس
1 2 3 4 5
1 1 2 2 2 1
2 1 1 2 2 2
3 1 2 2 1 2
4 1 1 3 1 2

کارنامه ارشد مهندسی مواد

در کارنامه ارشد مهندسی مواد، داوطلبان ابتدا مشخصات ثبت نامی خود را مشاهده خواهند کرد و در قسمت بعدی، جدولی از عناوین دروس امتحانی و نمره ی کسب شده در آزمون و وضعیت انتخاب رشته داوطلب در کارنامه ارشد مهندسی مواد و متالورژی ،5 سطر وجود خواهد داشت و به ازای هر کد ضریب، رتبه، تراز وضعیت داوطلب در هر کد ضریب مشخص خواهد شد . با توجه به اینکه  کد ضریب 1 تا 4  برای گرایش های مهندسی مواد می باشد داوطلبانی که قصد انتخاب رشته ارشد مهندسی مواد را دارد وضعیت انتخاب رشته را در این 4 کد ضریب مشاهده خواهند کرد.

آیا از شرایط پرستاری بدون کنکور اطلاع دارید؟ اگر ندارید روی لینک کنید.

 • داوطلبانی که در کد ضریب 1 مجاز به انتخاب رشته شوند، می توانند رشته های شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، ریخته گری انتخاب نمایند.
 • داوطلبانی که در کد ضریب 2 مجاز به انتخاب رشته شوند، می توانند رشته جوشکاری را انتخاب نمایند.
 • داوطلبانی که در کد ضریب 3 مجاز به انتخاب رشته شوند، می توانند رشته های استخراج فلزات و خوردگی و حفاظت از مواد را انتخاب نمایند.
 • داوطلبانی که در کد ضریب 4 مجاز به انتخاب رشته شوند، می توانند رشته های سرامیک و مواد مرکب را انتخاب نمایند.
کارنامه و رتبه قبولی ارشد مواد 97

کارنامه و رتبه قبولی ارشد مواد 98

نمونه کارنامه داوطلبان سال های گذشته

در این مبحث به تحلیل کارنامه یکی از داوطلبان ارشد مهندسی مواد پرداخته ایم تا با درصدها و رتبه کسب شده و وضعیت پذیرش داوطلب آشنا شوید. در ادامه درصدهای زده شده دروس را مشاهده خواهید کرد.
نام درس نمره به درصد
زبان 19.05
ریاضی 48.33
خواص فیزیک مواد 70
خواص مکانیکی مواد 70
شیمی فیزیک و ترمودینامیک 68.33
خواص مواد مهندسی سفید
شیمی آلی و بیوشیمی سفید
فیزیولوژی و آناتومی سفید

وضعیت داوطلب در کد ضریب 1

 • داوطلب با توجه به درصدهای زده شده دروس، رتبه 13 در سهمیه و تراز 8608 را کسب کرده است و در هر دو دوره روزانه و غیر روزانه مجاز به انتخاب رشته ارشد می باشد.
 • آخرین رتبه مجاز در دوره روزانه 3034 و غیر روزانه 3905 می باشد.

وضعیت داوطلب در کد ضریب 2

 • داوطلب مورد نظر در کد ضریب 2، رتبه 13 و تراز علمی (نمره کل) 8773 را کسب کرده است.
 • آخرین رتبه مجاز در دوره روزانه، 1494 و در غیر روزانه 3904 می باشد.

وضعیت داوطلب در کد ضریب 

 • داوطلب رتبه 12 و تراز علمی (رتبه کل)، 8668 را کسب کرده است.
 • آخرین رتبه مجاز شده در دوره روزانه 2578 و در غیر روزانه 3905 می باشد.

وضعیت داوطلب در کد ضریب 4

 • داوطلب رتبه 14 و تراز علمی 8656 را کسب کرده است.
 • آخرین رتبه مجاز شده در دوره روزانه 1712 و در غیر روزانه 3904 می باشد.
در ادامه نمونه کارنامه های داوطلبان سال های گذشته را مشاهده خواهید کرد. کارنامه و رتبه قبولی ارشد مهندسی مواد 97 کارنامه و رتبه قبولی ارشد مهندسی مواد 97 رتبه و درصد های زده شده در آزمون تعداد از داوطلبان را مشاهده خواهید کرد.
رتبه گرایش تراز معدل موثر زبان رياضي خواص فيزيكي مواد خواص مكانيكي مواد شيمي فيزيك و ترموديناميك
277 کد ضریب 3 5367 13.7 14.44 سفید 30 46.67 58.33
283 کد ضریب 1 5126 16 15.44 سفید 30 44.67 58.73
284 کد ضریب 4 5680 13.7 14.44 سفید 30 46.67 49.93
290  کد ضریب 4 5595 16.75 21.11 سفید 40 21.67 40
310 کد ضریب 3 5101 16.75 21.11 سفید 40 21.67 40
322 کد ضریب 2 5162 16.75 21.11 سفید 40 21.67 40
324 کد ضریب 1 4868 14.98 30 سفید 31.67 46.67 13.33
342 کد ضریب 1 4753 16.75 21.11 سفید 40 21.67 40
372 کد ضریب 2 4850 14.98 30 سفید 31.67 46.67 13.33
421 کد ضریب 4 4740 14.98 30 سفید 31.67 46.67 13.33
529 کد ضریب 1 3902 16.28 25.56 43.86 سفید سفید سفید
607 کد ضریب 1 3635 18.51 33.33 سفید 13.33 20 3.33
636 کد ضریب 2 3568 18.51 33.33 سفید 13.33 20 3.33
655 کد ضریب 1 3506 16.96 38.89 26.32 سفید سفید سفید
683 کد ضریب 4 3531 18.51 33.33 سفید 13.33 20 3.33
796 کد ضریب 1 3139 15.69 3.31 5.36 13.23 24.33 5
834 کد ضریب 2 3012 15.69 3.33 5.26 14.33 23.33 5.1
888 کد ضریب 2 2916 16.28 25.56 43.86 سفید سفید سفید
900 کد ضریب 2 2884 16.96 38.89 26.32 سفید سفید سفید
903 کد ضریب 4 2981 16.28 25.56 43.86 سفید سفید سفید
1262 کد ضریب 1 2425 15.44 46.67 سفید سفید سفید سفید
1318 کد ضریب 1 2368 16.26 11.11 سفید 18.33 -1.66 -1.66
1318 کد ضریب 2 2300 16.26 11.11 سفید 18.33 -1.66 -1.66
1998 کد ضریب 1 1927 14.81 16.67 سفید 6.67 -3.32 سفید
2067 کد ضریب 1 1894 15.01 -11.1 3.51 -3.32 5 18.33
2930 کد ضریب 1 1470 13.41 1.11 سفید 3.33 0 سفید