زمان و شرایط ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون کنکور آزاد (ICT) فناوری اطلاعات و ارتباطات 98

در این مقاله به موضوع زمان و شرایط ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون کنکور آزاد (ICT) فناوری اطلاعات و ارتباطات 98 پرداخته ایم. داوطلبان علاقه مند به رشته ICT می توانند بدون کنکور و در مقطع کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور در دانشگاه آزاد به تحصیل بپردازند.

زمان ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون کنکور آزاد (ICT) فناوری اطلاعات و ارتباطات

ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون کنکور آزاد (ICT) فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو نیمسال اول (مهر) و نیمسال دوم (بهمن) انجام می شود. زمان ثبت نام در نیمسال اول و در نیمه دوم مردادماه و زمان ثبت نام در نیمسال دوم در اواخر آبان و یا آذرماه است. داوطلبان برای ثبت نام در تاریخ گفته شده به سایت دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی azmoon.org مراجعه خواهند کرد. در ادامه مقاله  زمان و شرایط ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون کنکور آزاد (ICT) فناوری اطلاعات و ارتباطات  98 با شرایط ثبت نام آشنا خواهید شد.

شرایط ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون کنکور آزاد (ICT) فناوری اطلاعات و ارتباطات

شرایط اختصاصی ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون کنکور آزاد (ICT) فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرح زیر است: متقاضیان این دوره باید دارای مدرک کاردانی (پیوسته و یا ناپیوسته)، کاردانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی باشند و مجاز به انتخاب رشته در هر دوره کارشناسی ناپیوسته هستند و همچنین ثبت نام آن دسته از داوطلبانی که ترم آخر دوره کاردانی هستند، بلامانع است. مشروط بر اینکه شرایط تحصیل در مقطع بهداشت را داشته باشند. مقررات نظام وظیفه عمومی متقاضیان دوره ی کارشناسی ناپیوسته را در ادامه مشاهده کنید: داوطلبان مرد که شامل غیبت در سربازی هستند، نمی توانند ادامه تحصیل انجام دهند. متقاضیان دوره کاردانی به کارشناسی نیازمند یکی از مدارک زیر خواهند بود؟
  1. کارت پایان خدمت
  2. کارت معافیت دائم
  3. مشمولان دارای برگ معافیت موقت (در دوره اعتبار آن)
  4. متولدین سال 54 و قبل از آن (با ارائه کارت معافیت دائم در هنگام ثبت نام)
  5. متولدین نیمه اول سال 1346 و قبل از آن

روش گزینش کارشناسی ناپیوسته آزاد ICT

همان طور که می دانید گزینش کاردانی به کارشناسی بدون کنکور آزاد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس سوابق تحصیلی داوطلبان یعنی معدل مقطع کاردانی آن ها انجام می شود. متجانس بودن گروه عمده تحصیلی رشته انتخابی با رشته ای که داوطلب در آن فارغ التحصیل شده است هم در این پذیرش تأثیرگذار است. در صورت یکسان بودن گروه تحصیلی حداکثر تأثیر معدل انجام خواهد شد. در غیر این صورت حداقل  ضریب تأثیر لحاظ می شود. در جدول زیر حداقل و حداکثر ضریب تأثیر معدل را مشاهده خواهید کرد.
حداکثر ضریب معدل حداقل ضریب معدل
100 70
  در صورتی که داوطلبی در رشته غیر متجانس با رشته تحصیلی خود پذیرفته شود، ابتدا باید دروس پیش نیاز یا جبرانی رشته قبولی را با نظر گروه آموزشی مربوطه بگذراند. در هنگام ثبت نام کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور آزاد فناوری اطلاعات و ارتباطات این نکات را در نظر داشته باشید.
  • مندرجات فرم تقاضانامه باید در صحبت صداقت وارد شود، مسئولیت این کار (صحت اطلاعات) به عهده داوطلب است.
  • امکان ویرایش و تغییر در فرم تقاضانامه ثبت نام کارشناسی ناپیوسته آزاد وجود ندارد.
  • معدل کاردانی خود را به طور دقیق وارد کنید. در غیر این صورت قبولی شما لغو خواهد شد.
بعد از مطالعه زمان و شرایط ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون کنکور آزاد (ICT) فناوری اطلاعات و ارتباطات  98 مقاله ظرفیت پذیرش بدون کنکور آزاد را مورد مطالعه قرار دهید. پیشنهاد می کنیم ثبت نام وانتخاب رشته کاردانی به کارشناسی بدون کنکور فناوری اطلاعات و ارتباطات 98 را به مشاوران آیدانیتو بسپارید.