تراز کنکور و رتبه قبولی

نویسنده : مریم کاوه
۳۰ دی ۹۶ ۳۳۴ ۰

 تراز کنکور و رتبه قبولی ، عنوانی آشنا به گوش داوطلبان کنکور است، اما همه اطلاعات درستی نسبت به آن ندارند. تراز در واقع تعیین کننده ی ارزش نتیجه کنکور شماست. بگذارید با یک مثال توضیح دهیم. فرض کنید شخصی در آزمون نمره ی 16 کسب می کند اما در یک آزمون، نفر اول است و در آزمون دیگر نفر آخر. تفاوت اینجا مشخص می گردد. در واقع نمره ی 16 در صورتی نمره ی با ارزشی است که داوطلبان دیگر به آن دست پیدا نکنند.

نمره تراز در کنکور نیز دقیقاً مشابه همین نمره است. برخی از سؤالات کنکور ارزش بیشتری نسبت به دیگر سؤالات دارند. این سؤالات سخت ترند و داوطلبان کمتری به آنها پاسخ داده اند. به طور مثال در یک آزمون آزمایشی شما درس زبان عمومی را 100% می زنید اما با تراز 5600 روبرو می شوید. این نشان دهنده ی سطح پایین سؤالات زبان عمومی و درصد بالای داوطلبان پاسخگو به این سؤال است.

نحوه ی محاسبه ی تراز کنکور

برای محاسبه تراز کنکور باید سه عنوان را بررسی کنیم:

1- نحوه ی محاسبه نمره خام کنکور:

منظور از نمره ی خام دقیقاً همان درصدی از سؤالات است که داوطلب در کنکور درست پاسخ داده است. البته باید دقت کنید که فرمول ذکر شده برای آزمون با نمره ی منفی، می باشد.

 

2- نحوه ی محاسبه ی نمره تراز:

 

این فرمول برای محاسبه تراز هر درس می باشد.

و برای محاسبه ی تراز کل باید مجموعه ی این تراز ها را محاسبه کرد. نکته ی مهم در مورد نحوه ی محاسبه ی تراز کل، ضریب دروس است. همان طور که می دانید ضرایب درس ها در کنکور برابر نیستند. به نحوه ی محاسبه ی تراز کل دقت کنید:

3- نحوه ی محاسبه تراز کل:

ضرایب دروس عمومی:

ردیفدرسضریب
1ادبیات4
2عربی2
3دین و زندگی3
4زبان انگلیسی2

 

ضرایب دروس عمومی برای همه ی رشته ها و زیر گروه ها یکسان و ضرایب دروس تخصصی برای هر زیرگروه آزمایشی متفاوت است. مثلاً برای گروه آزمایشی ریاضی در زیر گروه 1، ضریب شیمی برابر 2 و برای زیر گروه های 2 و 3 ضریب شیمی معادل 3 قرار می گیرد.

تراز قبولی در دانشگاه های سراسری 97

ترازی که برای هر آزمون در نظر گرفته می شود از 0 الی 10.0000 یا 15.0000 می باشد.

پذیرش در هر رشته / محل، به تراز متفاوتی نیاز دارد. به طور مثال  در رشته ی پزشکی،  تراز 10210 برای تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه با سهمیه ی منطقه 1 مورد نیاز است.

با رتبه ی کشوری زیر 5000 پزشکی روزانه پذیرفته می شوید.

 

تراز آخرین نفر قبولی رشته پزشکی 97

همان طور که گفتیم آخرین تراز برای قبولی در هر دانشگاه و رشته متفاوت است. نمره ی تراز آخرین فرد قبولی رشته ی پزشکی 96 را در چند دانشگاه بررسی می کنیم. دقت کنید که این ترازها احتمالاً با تغییرات اندکی در پذیرش سال 97 نیز مؤثرند. با توجه به اینکه پذیرش صرفاً بر اساس تراز در دانشگاه آزاد انجام می شود، آخرین پذیرش ها بر اساس رتبه را در زیر بیان می کنیم.

منطقهرتبه کشوریجنسیتدانشگاهشهر
1185دخترعلوم پزشکی – روزانهتهران
21623پسرعلوم پزشکی – روزانهاصفهان
31316دخترعلوم پزشکی – روزانهمشهد
1733پسرعلوم پزشکی – روزانهشیراز
22877پسرعلوم پزشکی – روزانههمدان
32786دخترعلوم پزشکی – روزانهکرمانشاه
14612پسرعلوم پزشکی – روزانهزاهدان

 

پذیرش دانشگاه آزاد صرفاً بر اساس نمره تراز است.

 

تراز آخرین نفر قبولی دانشگاه آزاد

همانطور که گفتیم پذیرش دانشگاه آزاد صرفاً بر اساس نمره ی تراز انجام می شود و پذیرش در هر رشته / محل، تراز متفاوتی نیاز دارد. به طور مثال برای قبولی در رشته ی پزشکی – واحد پزشکی تهران، نیازمند نمره ی تراز بین 10012- 9964 هستید.

و یا برای رشته پزشکی – واحد زاهدان با نمره ی تراز 9307- 9259 پذیرش می شوید.

نرم افزار تبدیل تراز به رتبه کنکور

برای استفاده از نرم افزار تبدیل تراز به رتبه ی کنکور کلیک کنید. همچنین برای تخمین رتبه کنکور سراسری 97 می توانید از نرم افزار تخمین رتبه آنلاین کنکور  استفاده کنید.


4.7 از 5

دیدگاه خود را بنویسید


اولین دیدگاه را شما برای این مطلب ثبت کنید