انتخاب درست

ما هر روز در حال تصمیم گیری و انتخاب هستیم. بعضی از انتخاب ها مثل انتخاب نوع بستنی ای که می خواهیم بخوریم یا قهوه ای که می خواهیم بنوشیم، عواقب کم اهمیتی دارند. در حالی که تصمیم های دیگر می توانند زندگی مان را تغییر دهند. بعضی از تصمیم ها بر زندگی روزمره ما تأثیر می گذارند و نتایج برخی تصمیم ها تا سال ها مشخص نمی شوند.

مهم ترین چیزی که باید به خاطر داشته باشیم این است که ما انسان ها و شرایطی که در آن زندگی می کنیم، نتیجه انتخاب هایمان هستیم. به همین دلیل انتخاب درست از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

هر انتخابی به ما کمک می کند تا خودمان را تعریف و درک کنیم که چه تفاوت هایی با دیگران داریم. انتخاب صحیح با مسئولیت پذیری آغاز می شود. اگر با ویژگی های یک انتخاب مناسب در میان چندین انتخاب موجود آشنا باشیم، می توانیم تصمیم های درست تری بگیریم.

اصول یک انتخاب صحیح

هر چقدر از تبعات مثبت و منفی تصمیم هایمان آگاه تر باشیم، انتخاب هایمان سالم تر و کم هزینه تر خواهند بود. در اینجا به راهکارهایی می پردازیم که در مسیر تصمیم گیری می توانند راهنمای ما باشند:

به ارزش هایتان توجه کنید

انتخاب های ما باید هم سو با ارزش ها و باورهایمان باشند. اگر تصمیمی بگیریم که از اعتقادات و سبک زندگی ما دور است، احتمالاً در آینده پشیمان خواهیم شد.

از گذشته یاد بگیرید

از گذشته خودتان، تجربه هایتان و تجربیات دیگران یاد بگیرید. موقعیت هایی را به یاد بیاورید که شبیه به موقیعت کنونی شما هستند. برای یک انتخاب صحیح در وضعیت فعلی، از گذشته چه درسی گرفته اید؟

کمال گرا نباشید

ما به ندرت در یک شرایط ایده آل قرار می گیریم، تا بتوانیم یک انتخاب درست ایده آل داشته باشیم. پس به دنبال بهترین نباشید. اگر کمال گرا باشید مدام تصمیم گیری را به تعویق می اندازید و در نهایت مجبور به انتخاب نادرستی شوید.

مشورت کنید

گاهی اوقات دیگران از نظرگاه متفاوتی به یک مسئله نگاه می کنند. نظر گاهی کاملاً متفاوت با زاویه دید ما. اما همین نگاه متفاوت می تواند بسیار مفید باشد و حتی مانع ما در قرار گرفتن در یک مسیر اشتباه شود.

با افراد با تجربه و آگاه مشورت کنید. این مشورت می تواند برای انتخاب درست به شما کمک کند.

به محض انتخاب، پیش بروید

وقتی بعد از بررسی های کافی و در نظر گرفتن جنبه های مختلف انتخاب های پیش رویتان تصمیم گیری کردید، دیگر به پشت سر نگاه نکنید و در مسیر انتخابتان جلو بروید. فکر کردن مداوم به انتخاب های احتمالی دیگر فقط انرژی شما را هدر می دهد.

همان طور که در ابتدای این مقاله گفتیم، زندگی کردن بدون انتخاب ممکن نیست. انتخاب لباس تأثیر عمیقی بر زندگی ما نمی گذارد اما انتخاب شریک زندگی قطعاً بر همه ابعاد فردی و اجتماعی ما اثر می گذارد. به همین دلیل هر چقدر انتخاب ما آگاهانه تر باشند، زندگی مان با ثبات تر خواهد بود.

در ادامه مطالعه مقاله آینده نگری را به شما پیشنهاد می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه بهترین روش ها برای یک انتخاب درست ، می توانید با مشاوران آیدانیتو تماس بگیرید.